top of page
DJI_0283.JPG

SILTGARDIN

  • Minska föroreningar

  • Bevara naturresurser

  • Följa miljökrav

DJI_0023_edited.jpg

Siltgardinen ger en fysisk barriär och används för att begränsa spridning av partiklar och förorenade massor vid grumlande arbeten. Marinkompetens tillverkar och installerar gardiner efter alla ändamål och erbjuder även borttagning och sortering efter utfört arbete. 
 

 

Kontakta oss för en lösning till erat arbete. Vi har allt från robusta och 
kraftiga till mindre och lätthanterliga siltgardiner. 

bottom of page